Сграда за нуждите на летателния състав на авиобаза „Граф Игнатиево“

Цялостно изграждане на нова едноетажна сграда, в т.ч. груб строеж и двършителни работи по части.

: архитектурна, електро, ОВК, ВиК, ремонт на съществуващо котелно помещение, включващ изграждане на преградна стена, мазилки и замазки, облицовки и настилки, дограмаджийски работи, вертикална планировка, външно Ел и ВиК захранване; пожароизвестяване, районно и аварийно осветление и верикална планировка.

 

Обратно в изпълнени обекти

Многофамилна жилищна сграда на ул."Тракия" 4

Цялостно изграждане на многофамилна жилищна сграда.  

Строително - монтажни работи по Национална програма за енергийна ефективност

Извършени дейности - фасадна топлоизолация, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, ел. инсталация.

Сграда за нуждите на летателния състав на авиобаза „Граф Игнатиево“

Цялостно изграждане на нова едноетажна сграда, в т.ч. груб строеж и двършителни работи по части.

Комплекс Harmony Hills II

Цялостно изграждане на ваканционен комплекс от затворен тип, състоящ се от 36 броя апартаменти и басейн, в т.ч. довършителни работи по част архитектура, електро-,ВиК и ОВК инсталации, част технологична ( за басейн) ; вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.

Еднофамилна къща - груб строеж и довършителни работи

Изграждане на груб стореж и довършителни работи

Склад за промишлени нужди

Строеж на клад за промишлени нужди

Промишлена сграда

Изграждане на груб строеж

Жилищна сграда - изпълнение на груб стореж

Изграждане на жилищна сграда - груб строеж

Еднофамилна къща - реконструкция и доизграждане

Реконструкция на подпокривно пространство в жилищтен етаж. Изграждане на покривна конструкция, ОВК, ВиК и Ел инсталации. Доставка и монтаж на PVC дограма и полагане на топлоизолация по фасада.

Спортен комплекс село Ковачевци, област Перник

Цялостно изграждане на спортен комплекс, състоящ се от 14 броя къщи в комплекс от затворен тип, в т.ч. довършителни работи по част архитектура, електро-,ВиК и ОВК инсталации, част технологична ; вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.

Еднофамилна къща в Бояна

Цялостно изграждане на еднофамилна къща, в т.ч. довършителни работи по част архитектура, електро-,ВиК и ОВК инсталации, част технологична ; вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.

Реконструкция и пристройка на училище за почивен дом Детелина

село Подгорие общ. Костенец

Изграждане на довършителни работи, ОВК, ВиК, Ел. инсталации и вертикална планировка.

Еднофамилна къща - цялостно изграждане

Цялостно изграждане на еднофамилна къща.

Основен ремонт на басейн

Основен ремонт на басейн