Жилищен комплекс в с.Владая

slow life district
Местоположение: с. Владая, в.з. Приплат, София област;

„К ЕНД К БИЛД“ ЕООД се явява като подизпълнител на обекта.

Това, което "К ЕНД К БИЛД" ЕООД изпълнява, се състои в: изкопни работи, кофражни работи, армировъчни работи, полагане на изолации, тухлена зидария, фасади, гипсови мазилки, подови замазки, вътрешни сградни ВиК, ОВК и електрически инсталации, площадкови водопровод и канализация, полагане на бетонови бордюри и павета бехатон и др.


Локация