Жилищни сгради в кв. Павлово

Жилищни сгради в кв. Павлово
Местоположение: ул. Мадара № 33, кв. Павлово, гр. София;
Две жилищни сгради с общо 14 апартамента, гаражи и паркоместа

Изпълнени от “К ЕНД К БИЛД“ ЕООД са: цялостно изграждане на две жилищни сгради - в т.ч. кофраж, бетонови и армировъчни работи, тухлена зидария, поставяне на щурцове, топлоизолация по фасади, покривни работи, гипсови мазилки по стени и тавани, циментови замазки по подове и др.