За нас

Кои сме ние

„К ЕНД К  БИЛД” ЕООД e еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано по фирмено дело № 12689/2004 г. на Софийски градски съд, със седалище и адрес на управление в гр. София.

Основният предмет на дейност на дружеството е: Строеж на жилищни и административни сгради, строителна и строително-ремонтна дейност и продажба на построени от нас проекти.

Фирмата участва и изпълнява многобройни обществени поръчки по европейски и национални програми за енергийна ефективност.

От 2008г. „К ЕНД К  БИЛД” ЕООД е регистрирано в „Камарата на строителите в България” към Централния професионален регистър на строителя.
Построените от нас сгради се намират в жилищните столични райони - Център, Бояна, Княжево, Кокаляне, Панчарево, Лозен и Овча купел. Изпълнението им е съпроводено и с изграждане на необходимата съответна инфраструктура.
Изпълнените луксозни ремонти на апартаменти са в сгради в централната част на София, както и в предпочитаните столични райони Лозенец, Бояна, Панчарево, Кокаляне, Борово, Иван Вазов, бул. България и др.

Освен изграждане и реконструкция на жилищни обекти, сме изпълнители и на складови постройки в селата Лозен и Казичане. Можем да се гордеем с изпълнените луксозни ремонтни дейности на известни столични културни и развлекателни обекти.
 

Удостоверения от КСБ за упражняване на строителна дейност

ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 4. от ПРВВЦПРС (Удостоверение № I – TV 018440) -  строежи от трета до пета категория;

ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура, съгласно чл. 5, ал. 4. от ПРВВЦПРС (Удостоверение №  II – TV 005428) -     строежи от трета и четвърта категория;

ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 4. от ПРВВЦПРС (Удостоверение №  IV – TV 008863) -     строежи от трета до пета категория;

ПЕТА ГРУПА: отделни видове СМР (съгласно КИД – 2008, сектор „Строителство”) (Удостоверение № V – TV 012919) 
 
Съгласно действащото законодателство, дейността на дружеството като участник в строителството е обезпечена със застрахователни полици „Професионална отговорност на лицата по чл. 171 от ЗУТ” и „Трудова злополука на работниците и служителите”.