Сграда за нуждите на летателния състав на авиобаза „Граф Игнатиево“

Цялостно изграждане на нова едноетажна сграда, в т.ч. груб строеж и довършителни работи по части.
Архитектурна, електро, ОВК, ВиК, ремонт на съществуващо котелно помещение, включващ изграждане на преградна стена, мазилки и замазки, облицовки и настилки, дограмаджийски работи, вертикална планировка, външно Ел и ВиК захранване; пожароизвестяване, районно и аварийно осветление и вертикална планировка.