Еднофамилна къща - цялостно изграждане

Цялостно изграждане на еднофамилна къща.
Включва  довършителни работи по част архитектура, електро-,ВиК и ОВК инсталации, част технологична ; вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.