Еднофамилна къща - цялостно изграждане

Цялостно изграждане на еднофамилна къща.
Включва довършителни работи по част архитектура, електро-, ВиК и ОВК инсталации, част технологична, вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.