Спортен комплекс село Ковачевци, Област Перник

Цялостно изграждане на спортен комплекс, състоящ се от 14 броя къщи в комплекс от затворен тип, в т.ч. довършителни работи по част архитектура, електро-, ВиК и ОВК инсталации, част технологична, вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.