Еднофамилна къща в Бояна

Цялостно изграждане на еднофамилна къща, в т.ч. довършителни работи по част архитектура, електро-, ВиК и ОВК инсталации, част Технологична; вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.