Строително - монтажни работи по национална програма за енергийна ефективност

Извършени дейности - фасадна топлоизолация, подмяна на дограма, топлинно изолиране на покрив, ел. инсталация.