Офисна Сграда в кв. ЛОЗЕНЕЦ

Офисна Сграда в кв. ЛОЗЕНЕЦ
Местоположение: ул. Св. Наум № 28, кв. Лозенец, гр. София

Изпълнени от “К ЕНД К БИЛД“ ЕООД са: изкопни работи, укрепителни работи, кофражни работи, армировъчни работи, бетонови работи, изолационни работи по фундаменти и цокли, вкопана канализация, отводнителни улеи и изграждане на канализационни шахти, доставка и монтаж на заземителна шина, направа на шлайфан бетон от к.-4,60 до к.+21,00.