Еднофамилна къща - цялостно изграждане

Цялостно изграждане на еднофамилна къща.

Включва  довършителни работи по част архитектура, електро-,ВиК и ОВК инсталации, част технологична ; вертикална планировка, площадкови електро- и ВиК мрежи и озеленяване.

Обратно в изпълнени обекти