Начална страница

Строителна компания “К ЕНД К БИЛД” ЕООД , със седалище гр.София, е регистрирана с решение от 2004г.

Регистрирана е в Централния Професионален Регистър на Строителя към Камарата на Строителите в България и притежава Удостоверение за регистрация от 2008 година.

Повече от 10 години нашият екип от високо квалифицирани специалисти с богат опит работи и се развива в областта на жилищното строителство, строителство на промишлени обекти и извършване на луксозни ремонти. Ние сме обезпечени изцяло с необходимата за дейността ни складово-материална база, транспорт, апаратура и механизация. Компанията предлага високо качество, уникалност на сградите и гаранция на строително-ремонтните услуги.

Проектирането на бъдещите сгради се извършва в партньорство с утвърдили се проектантски екипи.

KiKPrilojenie1.3Plakat resized